Die Unglaublichen kinox to(26306) bySGexx mp4

Han skrev också i den tyskspråkiga Krakauer Zeitung, en tidskrift i det tyskockuperade Polen och för den tyska Adria- Zeitung i Trieste.